Select Page

StiRoom till hundrar

Kommande: StiRoom till hundar

Där finns just nu tre modeller av Stiroom som passar till hästar. (länken här) Apparaten har en internationell patent som den betäcker apparatens användning också med andra djuren. Med StiRoom kan man nämligen producerar betydande mängd av fördelar t.ex för hundar som tävlade. Just nu är vi i mitten av utveckling apparaten till hundar.

Internationell patenten: PCT/FI2017/050320